Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hữu Ngọc Thanh

Thạc sĩ

34

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

7

Công trình thực tiễn

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hữu Ngọc Thanh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 036.7380.353
  Email: lehuungocthanh@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên môn giảng dạy:

  Định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2017