Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10, Năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Lê Đại Vương

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9, Năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9, Năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Lê Đại Vương

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 (VIFOTEC);

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Bằng khen UBND Tỉnh

2018
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nhóm đạt giải Quốc gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật nam 2017
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Công trình được công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2017
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 8, Năm 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 14 (VIFOTEC) ( Năm 2017)

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 8, Năm 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2016
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Công Thương
Nội dung giải thưởng: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đưa "Dạy tốt, học tốt" năm học 2015-2016
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)