Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7, Năm 2015

2015
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2015
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)