Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

2023
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp Hội KHKT Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Lê Quang Tiến Dũng (Chính), Lê Ngọc Minh (Chính), Võ Thanh Tùng