Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trưởng lạc tại miền Trung Việt Nam (Giải Nhì)
Tác giả: Thái Thị Huyền (Chính), Lê Như Cương (Chính), Lã Thị Thu Hằng, Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Tiến Long (Ckcn)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đa dạng và tác động đối kháng của vi khuẩn đối kháng trên cây lạc với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc mốc trắng. (Giải khuyến khích)
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Lệ, Thái Thị Huyền, Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Kháng