Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Xuân Phương
(600000.0057)

Tiến sĩ

47

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

43

Đề tài khoa học

6

Công trình thực tiễn

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Xuân Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914313139
  Email: tranthixuanphuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vi sinh vật ĐC, Vi sinh vật học trong trồng trọt, Vi sinh vật học, Kỹ thuật trồng trọt, Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học trong cải tạo đất, phòng trừ bệnh hại cây trồng và xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp. Nghiên cứu nông nghiệp hữu cơ.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/01/2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng thử việc Nghiên cứu viên - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/12/2006 Đến : 01/11/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng tập sự Nghiên cứu viên - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/12/2007 Đến : 01/02/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tiếp tục hợp đồng Nghiên cứu viên - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : Nghiên cứu viên Khoa Nông học Đại học Nông Lâm huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chuyển sang ngạch Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Bảo vệ thực vật 2006
  Tiến sĩ Trường Đh Nông Lâm, Đh Huế Khoa học cây trồng 2017