Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng (Chính), Lê Đức Thạo (Chính), Thân Thị Thanh Trà (Chính), Võ Thị Minh Tâm (Chính)