Dữ liệu Nhà khoa học

Thân Thị Thanh Trà
(600000.0459)

Thạc sĩ

22

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Thân Thị Thanh Trà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0937097111
  Email: thanthithanhtra@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thức ăn gia súc

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng và Thức ăn gia súc

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2011 Đến : 01/12/2011 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng thử việc Giảng viên
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/02/2012 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2012 Đến : Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Chăn nuôi - Thú y 2011
  Thạc sĩ Đại học Wageningen Chăn nuôi 2018