Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Bằng khen Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (Giải ba)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 985/QĐ-LHHVN ngày 31/12/2015 Chủ tịch Trưởng Ban tổ chức hội thi
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Thị Nga

Chứng nhận Hội thi sáng tạo Khoa học tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải ba)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 192/QĐ-BTCHT ngày 10/11/2015 Chủ tịch Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ Thuật Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân