Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Quang Khánh Vân
(600000.0212)

Thạc sĩ

42

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

39

Đề tài khoa học

2

Sở hữu trí tuệ

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Quang Khánh Vân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  362 Chi Lăng - Phường Phú Hậu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0908397551
  Email: tqkhanhvan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vi sinh vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vi sinh vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vi sinh vật thủy sản , Bệnh trên động vật thủy sản.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vi sinh vật, Bệnh trên động vật thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/1997 Tổ bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa Khoa học vật nuôi
  Từ : 01/01/1997 Đến : 01/03/2005 Tổ bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa khoa học vật nuôi
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2008 Tổ bộ môn Cơ sở thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu hoa học
  Từ : 01/04/2008 Đến : 01/01/2010 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Ngư y Tổ bộ môn Ngư y - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
  Từ : 01/02/2010 Đến : 01/01/2014 Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Ngư Y - Khoa Thủy sản Tổ bộ môn Ngư y - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu và quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Sinh học 1992
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế 2000