Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-0365-7768-5

Thermal Performance of Membrane Distillation

2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Vệ Quốc Linh, Ravi Koirala, Xing Zhang, Eliza Rupakheti, Kiao Inthavong, Abhijit Date (Chủ biên)

978-604-399-425-4

Nhiệt kỹ thuật Tập 1: Nhiệt động kỹ thuật

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hồ Sỹ Vương (Chủ biên), Nguyễn Văn Huế, Trần Võ Văn May, Vệ Quốc Linh, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Thị Diễm Hương, Phan Tôn Thanh Tâm

978-604-399-286-1

Quản lý chất thải nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chủ biên), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Ngọc Phước, Đinh Văn Dũng, Vệ Quốc Linh

978-604-337-885-6

Vẽ kỹ thuật

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Tác giả: Nguyễn Thanh Cường (Chủ biên), Đỗ Minh Cường, Vệ Quốc Linh, Phạm Xuân Phương, Hồ Nhật Phong, Hồ Văn Dũng