Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thái Hòa
(600000.0015)

Giáo sư - Tiến sĩ

153

Bài báo

14

Sách - Giáo trình

47

Đề tài khoa học

2

Sở hữu trí tuệ

10

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thái Hòa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  8 ATT triệu Quang Phục, Phường Thuận Hòa, Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: (+84) 914 546 204
  Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn; htthoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012
  Giáo sư - 2019

  Ngành đào tạo:

  Đất và dinh dưỡng cây trồng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Đất và dinh dưỡng cây trồng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dinh dưỡng cây trồng, phân bón, đất, đánh giá môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng cây trồng (Phân bón), độ phì đất, môi trường đất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 1995)
  Tiếng Pháp (A2 - 2005)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1995 Đến : 01/04/1997 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự
  Từ : 01/05/1997 Đến : 01/03/2005 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/02/2013 Trưởng Bộ môn - Khoa học đất và Môi trường; Phó trưởng Khoa - Phụ trách đào tạo Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/03/2013 Đến : 01/04/2020 Phó trưởng Khoa - Phụ trách nghiên cứu khoa học; Phụ trách - Bộ môn Khoa học cây trồng; Trưởng Bộ môn - Bộ môn Nông hóa-Thổ nhưỡng Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/05/2020 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Nông học; Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Chất thải nông nghiệp; Phụ trách - Khoa Nông học; Trưởng Khoa - Khoa Nông học Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm công tác quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ ĐH Nông Lâm Huế Nông nghiệp 1995