Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp môn Tiếng Việt và Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt ở tiểu học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Hoàng Tất Thắng, Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Bạch Nhạn, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Thị Hoài Nam