Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bạch Nhạn

Tiến sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Nhạn
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  Khoa Văn , ĐH sư phạm , ĐH Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914237059
  Email: ntbachnhan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1995