Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-512-1

Giáo trình sau đại học Bệnh học cơ xương khớp

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Bệnh về khớp
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Thanh Vân (Chủ biên), Lê Thị Hồng Vân

200/QĐ-ĐHH-NXB 27/12/2012

Giáo trình giảng dạy thực địa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Võ Tam (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

978-604-912-973-5

Giáo trình Đại học Nội khoa cơ sở

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên)

ISBN: 978-604- 2213-3

Hướng dẫn qui trình khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp.

NXB Y học, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Tác giả: Võ Tam

ISBN: 978-604- 66- 2957-3

Hướng dẫn ghép tạng Việt Nam

NXB Y học, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Tác giả: Võ Tam

ISBN: 978-604-912-547-8

Bệnh thận mạn : Bệnh học, chẩn đoán và điều trị

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên)

ISBN: 978-604-66-1290-2

Cẩm nang lọc màng bụng- Bộ Y Tế ,

NXB Y học, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Tác giả: Võ Tam

ISBN: 978-604-912-172-2

Giáo trình Nội khoa Sau đại học Bệnh Thận - Tiết niệu.

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên)

ISBN 978-604-912-137-1

Giáo trình Kỷ năng lâm sàng Nội Khoa ( tài liệu nguồn).

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên)

ISBN 978-604-912-136-4

Giáo trình Kỷ năng lâm sàng Nội Khoa (Tài liệu dành cho Sinh viên).

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên)

ISBN 978-604-912-135-7

Giáo trình Kỷ năng lâm sàng Nội Khoa ( Tài liệu dành cho Giảng viên).

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Tác giả: Võ Tam (Chủ biên)