Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Protein phản ứng C (CRP) và bệnh lý xơ vữa động mạch

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Chuyển (Chủ biên), Lê Thị Bích Thuận (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Khánh, Lê T. Hải