Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-304-7

Máy xây dựng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng

978-3-030-32373-8

Anaerobic Digestion of Rice Straw for Biogas Production

Springer, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Nguyen Van Hung, Nguyen Vo Chau Ngan (Chủ biên), Đỗ Minh Cường, Đinh Vương Hùng, Francis Mervin S. Chan, Tran Sy Nam, Huynh Van Thao, Concepcion Maguyon-Detras

220 năm Cách mạng Pháp (1789 - 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đinh Vương Hùng

Giáo trình Cơ điện Nông nghiệp

2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Tác giả: Đinh Vương Hùng

Giáo trình Cơ điện nông nghiệp

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đinh Vương Hùng