Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049744846

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Duyên

978-604-974-202-6

Văn hóa giao tiếp du lịch

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ biên), Huỳnh Diên Tường Thụy, Phạm Anh Huy, Trương Kiều Ngân, Thái Thị Hồng Phúc