Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hương Huế
(900000.0236)

Tiến sĩ

2

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Huế
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: huonghue1972@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Phó trưởng Khoa - Tiếng Pháp; Trưởng Bộ môn - Tiếng Pháp chuyên ngành - không chuyên Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học tổng hợp Huế Ngôn ngữ Pháp 1995
  Thạc sĩ Đại học Charles de Gaulle Lille 3, CH Pháp Ngôn ngữ Pháp 2004
  Tiến sĩ Pháp 2013