Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

isbn

Hướng dẫn phân tích tình huống học phần Luật thương mại 1

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành (Chủ biên), Mai Xuân Hợi, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Nhật Anh

Giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (phần 2)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Hải Ngọc, Nguyễn Thanh Tùng