Dữ liệu Nhà khoa học

Cao Đình Lành
(130000.0049)

Tiến sĩ

25

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

  • Họ và tên: Cao Đình Lành
    Giới tính: Nam
    Năm sinh: 1973

  • Địa chỉ:

    Tổ 1, Hạ 1, xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

  • Liên hệ:

    Điện thoại: 0914.002.427
    Email: lanhkte2005@gmail.com; cdlanh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

  • Chức danh:

    Ngành đào tạo:

    Luật

    Chuyên ngành đào tạo:

    Luật kinh tế

    Chuyên môn giảng dạy:

    Luật thương mại

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    1. Luật thương mại 2. Pháp luật về quản trị công ty 3. Pháp luật về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp 4. Pháp luật về hợp tác xã

    Trình độ ngoại ngữ:

    Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

  • Đơn vị quản lý


    Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
    Trường Đại học Luật
  • Quá trình công tác


    Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
    Từ : 01/01/2015 Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Tổ trưởng Tổ KHCN-HTQT- ĐT SĐH Phòng KHCN - MT- HTQT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Tổ trưởng Tổ KHCN-HTQT- Đào tạo SĐH
    Từ : 01/04/2015 Đến : Trưởng Phòng - Trưởng phòng Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT
  • Quá trình đào tạo


    Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
    Đại học Luật 0000
    Thạc sĩ Luật Kinh tế 0000
    Tiến sĩ Luật 0000