Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-059-1

Giáo trình Bóng rổ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chủ biên), Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Trọng Anh Bảo, Trần Hữu Nam, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ biên)