Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Khắc Trung
(110000.0050)

Thạc sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  7 Quốc Sử Quán, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543512947; 0906566366
  Email: nguyenkhactrung.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bóng rổ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bóng rổ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/02/2011 Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng dạy các môn TDTT, viên chức thử việc
  Từ : 01/03/2011 Đến : Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Sư phạm Giáo dục Thể chất 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng Giáo dục Thể chất 2015