Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 978-604-489-320-4

Sổ tay hướng dẫn tập luyện Yoga cho người cao tuổi bị tăng huyết áp độ 1

nhà xuất bản đại học huế, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Uyên Phương (Chủ biên), Lê Trần Quang, Lê Cát Nguyên, Lê Quang Dũng, Nguyễn Lê Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Tín

978-604-337-037-9

Giáo trình lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Lê Hải Yến