Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Nhập môn Công nghệ sinh học

2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trần Thị Phương Nhung (Chủ biên)

978-604-974-085-5

Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chủ biên), Hoàng Văn Nam (Chủ biên), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung