Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-66-5675-3

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học (Sách sử dụng cho đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y)

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học, y tế và dược chưa xếp vào mục nào khác
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chủ biên), Lưu Ngọc Hoạt (Chủ biên), Lã Ngọc Quang, Nguyễn Thị Thùy Uyên, Hoàng Đình Huề, Hoàng Đình Tuyên

978-604-974-339-9

Thống kê y sinh học (Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y Dược)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thống kê, Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chủ biên), Lưu Ngọc Hoạt (Chủ biên), Hoàng Đình Huề, Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh, Lê Đình Dương, Lương Thanh Bảo Yến, Hoàng Đình Tuyên

Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong các nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng

2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chủ biên)

Nghiên cứu hệ thống y tế (dùng cho đối tượng sau đại học)

2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Võ Văn Thắng

Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế (tái bản lần 1)

2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Võ Văn Thắng

978-604-912-226-2

Giáo trình Dân số học (Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y)

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chủ biên), Hoàng Đình Huề, Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Hoàng Đình Tuyên

Giáo trình Dân số học (Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong ngành Y)

2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chủ biên)

Giáo trình giảng dạy thực địa (dành cho sinh viên chuyên ngành Y tế công cộng)

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chủ biên)