Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-477-3

Sách chuyên khảo: Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Phúc Khoa, Trịnh Ngân Hà, Đào Đức Hưởng

Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa