Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Thức ăn chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thanh Hải