Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn An
(600000.0372)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

57

Bài báo

30

Sách - Giáo trình

25

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn An
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  22 Phung Hung, Hue, Vietnam , Thuận Thành , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914126988
  Email: levanan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thức ăn chăn nuôi

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chăn nuôi gia súc, Quản lý tài nguyên, môi trường và Phát triển cộng đồng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/07/1999 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/08/1999 Đến : 01/01/2001 Phó trưởng Phòng - Phòng Khoa học - Đối Ngoại Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
  Từ : 01/02/2001 Đến : 01/12/2006 Trưởng Phòng - Phòng Khoa học công nghệ- Hợp tác quốc tế Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/11/2009 Trưởng Ban - Trưởng ban Hợp tác quốc tế ĐH Huế Ban Hợp tác Quốc tế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/10/2014 Phó Hiệu trưởng - Hiệu phó phụ trách đối ngoại; Viện trưởng - Viện nghiên cứu và Phát triển; Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ NLN Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm Quản lý
  Từ : 01/11/2014 Đến : 01/11/2019 Hiệu trưởng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Nông nghiệp II - Hà Bắc Chăn nuôi - Thú y 1983
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp Thụy Điển Chăn nuôi 1999
  Tiến sĩ Đại học Nông nghiệp Thụy Điển Chăn nuôi 2004