Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-1-83969-812-5

Ecology of Granular Spiny Frogs

IntechOpen, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chủ biên)

978-604-60-2552-8

Giáo trình Giải phẫu - Sinh lý người và động vật

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng (Chủ biên), Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Văn Giang, Đinh Văn Dũng, Ngô Văn Bình