Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-480-651-8

Tác động của dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán các quốc gia Châu Á

NXB Lao Động, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Bùi Thành Công (Chủ biên), Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chủ biên), Phạm Quốc Khang, Phan Nhật Quang, Nguyễn Tuyết Trinh, Lê Thị Nhật Linh, Lê Thùy Vy