Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-364-780-8

Thị trường nông sản khu vực miền núi: Lý luận và thực tiễn

NXB Khoa học Xã hội, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Lê Văn Nam (Chủ biên), Lê Việt Linh, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN), Dương Ngọc Phước, Lê Chí Hùng Cường