Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Thị Thu Hà

Tiến sĩ

24

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Thị Thu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng , phường Đông Ba , thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0912372710
  Email: duongthithuha@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên môn giảng dạy:

  1. Quản lý hành chính về đất đai 2. Thanh tra đất đai 3. Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 4. Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ứng dụng GIS trong quản lý, sử dụng đất. Chính sách hợp nhất đất đai.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2011 Đến : 30/09/2011 Chuyên viên Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
  Từ : 01/06/2012 Đến : 30/09/2013 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
  Từ : 01/10/2013 Đến : Giảng viên chính Trường Đại học Nông Lâm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2011
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2013
  Tiến sĩ Đại học Okayama, Nhật Bản Khoa học Môi trường/Sử dụng đất và chuyển đổi sinh kế nông thôn 2022