Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-561-9

Sắc màu văn hóa và nhân sinh

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chủ biên)

Yếu tố kỳ ảo trong "Harry Potter" của J.K.Rowling

2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh