Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tiến Dũng
(300000.0347)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

77

Bài báo

35

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  298 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Lộc,Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0962999988
  Email: ntdunghueuni@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học, văn hoá học, Hoa Kỳ học, Chính trị học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học, Mỹ học, Đạo đức học, Chính trị học, Văn hóa học và Hoa Kỳ học.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (KTV - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : Trưởng Khoa; Phó trưởng Khoa; Phó trưởng Khoa - Khoa LLCT Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Triết học 0000