Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Một số vấn đề về dạy học Công nghệ ở trường trung học phổ thông (Sách tham khảo)

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Duân, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Quang Linh, Từ Hồng Quang, Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quang Thành