Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Quang Thành
(800000.0251)

Tiến sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Quang Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  Số 08 - Triệu Quang Phục - Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hqthanhqtkd@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1986 Đến : 01/05/1988 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Cán bộ tập sự giảng dạy, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông nghiệp II Huế
  Từ : 01/06/1988 Đến : 01/12/1995 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Giảng viên, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp II Huế
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/09/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/10/2010 Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/11/2010 Đến : 01/08/2011 Trưởng Phòng Tổ Đảm bảo chất lượng - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế Các Mác Sophia, Bungari Kinh tế 1985
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế nông nghiệp 1999
  Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Kinh tế Quốc tế, Bungari Kinh tế nông nghiệp 2007