Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Đỗ Đình Thục

978-604-974-435-8

Chương 5: Quản lý tổng hợp nước và dinh dưỡng cây trồng trên đất cát tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Tác giả khác

978-604-974-120-3

Giá thể và dinh dưỡng cây trồng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Quy

Kỹ thuật trồng rau bản địa

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Lê Thị Khánh (Chủ biên), Lê Như Cương, Đỗ Đình Thục, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Thị Sen, Vũ Tuấn Minh, Hồ Công Hưng, Trần Đăng Khoa