Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-286-6

Giáo trình Dinh Dưỡng Vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng

Giáo trình Dinh dưỡng vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Ngoan (Chủ biên), Dư Thanh Hằng

Thức ăn ủ chua: Lý thuyết và ứng dụng trong chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Dư Thanh Hằng

Giáo trình Thức ăn gia súc

NXB Nông Nghiệp, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Dư Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý

Thức ăn gia súc

NXB Nông Nghiệp, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng, Lê Đức Ngoan; Nguyễn Thị Hoa Lý