Dữ liệu Nhà khoa học

Dư Thanh Hằng
(600000.0126)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

48

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dư Thanh Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hangduthanh@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dinh dưỡng động vật và Thức ăn gia súc

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1984 Đến : 01/01/1994 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Điều chế viên, giáo viên thực hành
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/2003 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên thực hành, giáo viên
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2007 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, giảng viên chính, tiến sĩ
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2011 Trưởng Bộ môn - Khoa CNTY Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tiến sĩ, giảng viên chính
  Từ : 01/01/2012 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ trưởng tổ bộ môn Tổ bộ môn Sinh hóa thức ăn - Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Nghiệp II Hà Bắc Chăn nuôi - Thú y 1984
  Tiến sĩ ĐH Huế Chăn nuôi 1998