Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đức Ngoan
(600000.0374)

Giáo sư - Tiến sĩ

228

Bài báo

27

Sách - Giáo trình

31

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đức Ngoan
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  2/36 Phùng Hưng , Thuận Thành , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: le.ngoan@huaf.edu.vn; ldngoan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004
  Giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dinh dưỡng và Thức ăn Gia súc & Viết khoa học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi; Môi trường và chất lượng sản phẩm chăn nuôi

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Nga (B - 1981)
  Tiếng Anh (C - 1985)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/01/1984 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn thức ăn gia súc Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường ĐHNN II Hà Bắc Giảng dạy bộ môn thức ăn gia súc
  Từ : 01/09/1984 Đến : 01/05/1985 Khoa Chăn nuôi thú y - Đại học Nông nghiệp II Huế Giảng viên bộ môn thức ăn gia súc, Học ngắn hạn tại ĐH Wagenigen, Hà Lan
  Từ : 01/05/1985 Đến : 01/07/1988 Trưởng Bộ môn - Bộ môn sinh hóa - Thức ăn; Phó trưởng Phòng - Phòng Khoa học - HTQT Trường ĐHNN II Huế giáo viên giảng dạy
  Từ : 01/08/1988 Đến : 01/08/1992 Trường ĐHNN II Huế Giáo viên giảng dạy kiêm nhiệm phòng khoa học
  Từ : 01/09/1992 Đến : 01/08/1994 Trường ĐHNN II Huế giáo viên giảng dạy và kiêm nhiệm. Học cao học Trường ĐHNN Thụy Điển
  Từ : 01/09/1994 Đến : 01/08/1997 Trưởng Bộ môn - Bộ môn sinh hóa - Dinh dưỡng; Trưởng Phòng - Phòng KH - HTQT Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên kiêm nhiệm phòng KH - HTQT, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
  Từ : 01/09/1997 Đến : 01/12/2000 Trưởng Bộ môn - Bộ môn sinh hóa - Dinh dưỡng Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên kiêm nhiệm phòng KH - HTQT, Trường ĐHNL
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/05/2001 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên giảng dạy
  Từ : 01/06/2001 Đến : 01/04/2007 Trưởng Khoa - Khoa Khoa học vật nuôi Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên bộ môn sinh hóa - dinh dưỡng
  Từ : 01/05/2007 Đến : 01/01/2013 Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Nông Lâm ; Giám đốc - Trung tâm NCBĐKH Miền Trung TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tổ thư viện và tổ hành chính
  Từ : 01/02/2013 Đến : 01/01/2014 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Bộ môn sinh hóa - Dinh dưỡng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHNN II Hà Bắc Chăn nuôi - Thú y 1976
  Thạc sĩ Đại học Nông Nghiệp Thụy Điển Chăn nuôi - Thú y 1994
  Tiến sĩ Thụy Điển Chăn nuôi 2000