Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Chuyển đổi số trong nông nghiệp và công tác khuyến nông

2021 - 2023
Hình thức: Truyền thông, xây dựng năng lực
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Có thể áp dụng tất cả các địa phương có sản xuất nông nghiệp
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính)

Quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

2020 - 2021
Hình thức: Sách hướng dẫn truyền thông
Quy mô: 11 xã, phường
Địa chỉ áp dụng: Có thể ứng dụng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Đăng Nhật, Nguyễn Tiến Dũng

Quản lý phụ phế phẩm nông nghiệp ứng phó BĐKH

2015 - 2016
Hình thức: Mô hình trình diễn
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Phan Việt Toàn

Canh tác thích ứng BĐKH trên đất cát nghèo dinh dưỡng

2013 - 2014
Hình thức: Mô hình trình diễn
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Vùng cát ven biển miền Trung
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Phan Việt Toàn

Các biện pháp canh tác bảo vệ đất dốc trong bối cảnh biến đổi khí hậu

2012 - 2013
Hình thức: Mô hình trình diễn
Quy mô: Huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Lưu Văn Thanh, Nguyễn Văn Đáp

Phát triển rừng ngập mặn và sinh kế cộng đồng ven biển Đa Lộc, huyện Hậu Lộc

2012 - 2014
Hình thức: Mô hình trình diễn
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Các vùng ngập mặn ven biển
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Văn Nghị