Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Bản đồ hiện trạng và bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Quảng Nam theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp Bộ
Địa chỉ áp dụng: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Trọng Tấn