Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Cơ sở dữ liệu bản đồ phân vùng mặn đất và nước các xã Quảng Thái, Quảng An, Quảng Công huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

2021
Hình thức: Cơ sở dữ liệu bản đồ
Quy mô: Cấp xã
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Điền
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh

Bộ bản đồ đánh giá độ phì nhiêu của đất sản xuất nông nghiệp xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2021 - 2021
Hình thức: Bộ bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà

Bản đồ thổ nhưỡng xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2021 - 2021
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà

Bản đồ biến động sử dụng đất ở thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009 -2018

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Thành phố
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ VORONOI VÀ PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHUẨN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Thành phố
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

Bản đồ hiện trạng và bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Quảng Nam theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp Bộ
Địa chỉ áp dụng: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Trọng Tấn

Sơ đồ khoanh vùng khu vực ô nhiễm đất do chất độc dioxin tại sân bay A Sho, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp cơ sở
Địa chỉ áp dụng: UBND xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)