Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2018 - 2021
Hình thức: Hệ thống Hạ tầng dữ liệu không gian và Cơ sở dữ liệu
Quy mô: Cấp Quốc gia
Địa chỉ áp dụng: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Vĩnh Chiến (Chính), Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chính), Hoàng Bảo Hùng (Chính), Lê Phước Thành (Chính), Hoàng Dương Huấn (Chính)