Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Lượng hóa tiềm năng điện mặt trời áp mái cho thành phố Huế

2018 - 2018
Hình thức: Đề tài nghiên cứu do WWF (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) tài trợ
Quy mô: Nghiên cứu tiềm năng lý thuyết và tiềm năng kỹ thuật của điện mặt trời áp mái ở TP Huế
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Huế
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính), Nguyễn Bắc Giang, Trần Ngọc Tuấn