Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Tuấn
(300000.0396)

Thạc sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  Kiệt 69, Lê Ngô Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thủy Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranngoctuan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý chất thải rắn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý chất thải rắn

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2001 Đến : Bộ môn Sinh thái môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Khoa học môi trường 0000