Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Quy trình trồng rau má theo hướng hữu cơ

2020 - 2021
Hình thức: Chuyển giao
Quy mô: Thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Hải Lý (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Bảo Khánh, Đỗ Đình Thục, Hồ Công Hưng, Nguyễn Quang Cơ

Quy trình chế biến cây rau má làm thực phẩm chức năng (Quy trình chế biến bột rau má)

2020 - 2021
Hình thức: Chuyển giao
Quy mô: Thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế và các vùng trồng rau má
Tác giả: Hoàng Hải Lý (Chính), Trần Bảo Khánh (Chính), Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Thu Hà, Đỗ Đình Thục, Hồ Công Hưng, Nguyễn Quang Cơ