Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Quy trình kỹ thuật tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh

2019
Hình thức: Giải pháp hữu ích
Quy mô: 100 ha
Địa chỉ áp dụng: HTX Hồ tiêu Cam Nghĩa
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh

Quản lý bệnh héo chết nhanh vi khuẩn hại gừng

2017 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Cấp Đại học Huế, ĐHH 2014 -02-48
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh miền Trung
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Nga, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết

Quy trình quản lý bệnh chết chậm hồ tiêu

2015 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh trồng hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Quy trình quản lý bệnh chết nhanh hồ tiêu

2014 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh trồng hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Kỹ thuật ngâm rễ hồ tiêu trong dung dịch thuốc Agrifos

2012
Hình thức: Giải pháp hữu ích
Quy mô: Cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Tỉnh Quảng Trị
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả

2011 - 2016
Hình thức: Chế phẩm sinh học
Quy mô: Đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì

2008 - 2013
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Luận án tiến sĩ, đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)