Các câu hỏi thường gặp

Xuan Dieu Dang , xuandieudhsphue@gmail.com , 0968524111 hỏi: 2020-03-06 10:09:33
Vì đăng nhập không thành công nên nhờ anh (chị) gửi lại tên đăng nhập và mật khẩu. Xin gửi lại vào mail nhà khoa học. Cảm ơn anh (chị)
Admin trả lời: 2020-03-10 13:41:08
Đã trả lời yêu cầu của nhà khoa học
Thái Thị Huyền (Trường ĐHNL, Đại học Huế) , thaihuyen@huaf.edu.vn , 0914242922 hỏi: 2019-12-17 00:37:48
Kính gửi anh/chị, Em đã gửi email hỏi về mật khẩu của CSDL đại học Huế và email đại học Huế nhưng nay trường em đã cấp lại mật khẩu của CSDL đại học Huế, vậy nên nhờ anh/chị tạo giúp em 1 địa chỉ email của đại học Huế với ạ. Em cảm ơn!
Hệ thống trả lời: 2019-12-26 08:45:14
Chào Chị Huyên. Để được cấp tài khoản email Đại học Huế, Chị vui lòng liên hệ Chị Đặng Thị Thái Hòa (ĐT: 0914197152, email: dthoa@hueuni.edu.vn) ở Văn phòng Đại học Huế nhé.
Lê Quang Chiến , lqchien@hueuni.edu.vn , 0702701358 hỏi: 2019-06-20 16:26:40
Chào anh, nhờ anh cấp tài khoản để em đăng nhặp vào trang http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn ạ. Em xin cảm ơn.
Hệ thống trả lời: 2019-06-28 14:31:05
Đã cung cấp thông tin qua email của nhà khoa học.
Pham Gia Tung , phamgiatung@huaf.edu.vn , 15905337897 hỏi: 2019-03-20 07:31:05
Nhờ anh/chị xem tạp chí ISPRS International Journal of Geo-Information thuộc nhà xuất bản MDPI chứ không phải của Elsevier như hệ thống đang hiển thị. Đồng thời tạp chí này có cấp là Scopus/SCIE. Xin cảm ơn
Admin trả lời: 2019-04-03 15:33:47
Đã cập nhật theo phản ánh của NKH
Nguyễn Hồ Phương Thảo , nhpthao@hce.edu.vn , 0988274725 hỏi: 2018-12-05 23:28:50
Nhờ anh xem lại giúp em phần quá trình công tác và đào tạo của tài khoản em không có nút chỉnh sửa ạ. Em cảm ơn!
Admin trả lời: 2018-12-07 13:57:01
Phần quá trình công tác và đào tạo do Phòng TC-HC của Trường cập nhật nên Chị báo Phòng TC-HC cập nhật hồ sơ, sau đó chị đăng nhập, chọn Chỉnh sửa thông tin và chọn "Lấy dữ liệu từ PM nhân sự" dữ liệu sẽ được cập nhật.